Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

 

Parteneri

   Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

    Inspectoratul Școlar Județean Brăila este organ descentralizat de specialitate subordonat Ministerului Educației Naționale și acționează pentru realizarea politicii educaționale în învățământul preuniversitar.

Inspectoratul Școlar asigură comunicarea strategică între Ministerului Educației Naționale și unitățile de învățământ, organele administrației județene și locale, compatibilizarea demersurilor proiective cu cele acționale și evaluative, astfel încât, fiecare cadru didactic, fiecare elev, fiecare părinte să beneficieze de toate informațiile necesare pentru participarea la actul educațional.

Site Web: www.isjbraila.ro

 

Beneficiar

Parteneri

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Hartă site