Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

 

Obiective

Obiectivul general al proiectului:

Cresterea numarului de copii/tineri reintegrati in sistemul de invatamant care finalizeaza cel putin ciclul primar de scolaritate si sustinerea prescolarilor si elevilor proveniti din comunitati dezavantajate din judetele Tulcea si Braila, prin operatiuni integrate, pentru reducerea abandonului scolar si a riscului de parasire timpurie a scolii.

Obiective specifice:

  1. Dezvoltarea competentelor profesionale specifice pentru 120 de persoane din categoria personalului suport implicat in programe de tip „a doua sansa”, educatie remediala si invatare asistata, precum si in programe de prevenire a abandonului scolar, prin participarea la sesiuni de formare continua dezvoltate in proiect;
  2. Optimizarea resurselor de invatare destinate persoanelor din grupul tinta prin utilizarea aplicatiilor multimedia, precum si a formelor de instruire bazate pe tehnologia de teleprezenta si curricula adaptate nevoilor de formare si orientare profesionala ulterioara;
  3. Reintegrarea in sistemul de educatie a 360 de persoane care au abandonat scoala de cel putin 4 ani, prin participarea intr-un program flexibil de educaţie de tip „a doua sansa”;
  4. Cresterea gradului de participare la educatie in comunitatile dezvantajate prin servicii de asistenta socio-educativa si consiliere pentru 200 de elevi si 100 de prescolari cu risc de abandon din judetele Tulcea si Braila;
  5. Stimularea parteneriatului activ scoala–comunitate prin crearea si dezvoltarea sustenabila a 4 centre de asistenta socio-educativa destinate mentinerii copiilor si tinerilor in sistemul de educatie;
  6. Diseminarea rezultatelor proiectului, a experienţei şi a bunelor practici generate, prin organizarea unei campanii de constientizare la nivel interregional.

Beneficiar

Parteneri

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Hartă site