Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

 

Indicatori

Indicatori [1 output] Valoare
 Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – măsuri preventive de părăsire timpurie a şcolii  300
 Număr de participanţi la instruire – măsuri corective de părăsire timpurie a şcolii  30
 Număr de participanţi la programe de educaţie de tip „a doua şansă”  360
 Nr. de participanţi la programe de tipul educaţie „de a doua şansă” din care: femei  36
 Număr de participanţi la instruire – măsuri preventive de părăsire timpurie a şcolii  90
 Număr de participanți FSE – femei  100
 Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – măsuri corective de părăsire timpurie a şcolii  360

 

Indicatori [2 result] Valoare
 Ponderea absolvenţilor de programe de educaţie de tip „a doua şansă” (%)  75
 Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat studiile – măsuri preventive de părăsire timpurie a şcolii  200
 Număr absolvenţi de programe de educaţie de tip „a doua şansă” – măsuri corective de părăsire timpurie a şcolii  270
 Număr de participanţi la instruire certificati – măsuri corective de părăsire timpurie a şcolii  30
 Număr de participanţi la instruire certificati – măsuri preventive de părăsire timpurie a şcolii  90

Beneficiar

Parteneri

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Hartă site